e hënë, 25 maj 2009

Riksdagspartierna fortsätter att dränera Sveriges välfärd


Det nu aktuella EU-valet visar med en förfärande tydlighet vilka frågor de sju
riksdagspartierna prioriterar inför den kommande mandatperioden i Bryssel.

Någon som hört våra "kära" politiker i etablissemanget framföra några förslag
som gynnar Svenska väljare? Nej, tänkte väl det. Den största energin verkar
gå åt till att fortsätta dränera den välfärd som i förfärande fart
redan är på väg att haverera.

Vårdval Europa är ett typexempel på en sådan fråga där man i stället för att ge
resurser till den Svenska sjukvården, vill att alla EU medborgare
skall ha rättighet att få vård i Sverige. Nu lär väl inte anstormningen bli särdeles stor
med tanke på de köer som redan finns till olika former av behandling, men själva intentionen
tyder på en verklighetsfrånvaro som är helt obegriplig. Ett annat fint
uttryck man omger sig med är fri rörlighet. Fri rörlighet i detta sammanhang är
liktydigt med ökad invandring. Och då alla tycks vara överens om det oerhört viktiga med att
få med Turkiet i unionen, så förstår ju var och en innebörden med "fri
rörlighet".

Listan kan göras lång och jag ämnar återkomma med flera synpunkter i ämnet.
Till sist kan jag inte låta bli att påminna om att könsstympning nu
skall betalas av landstingen dvs. oss skattebetalare. Socialstyrelsen har gett rekommendationer
om att ett sådant beslut bör fattas i samtliga landsting i landet, och
region Skåne kommer med all sannolikhet att följa den riktlinjen under denna vecka.

Rösta på Sverigedemokraterna och stoppa vanskötseln av vårt vackra Sverige.

Yngve Johansson Partistyrelsen

2 komente:

Kjell tha...

I dag har jag röstat i EU-valet, jag röstade på SD och kryssade Mikael Jansson. Under min tid i SD hade hade jag stort förtroende för Mikael och har det än i dag.

Anonim tha...

varfor inte:)