e martë, 16 prill 2013

Ny Motion inlämnad angående båttrafik och turism på Klarälven.

Motion angående båttrafik och turism på Klarälven Klarälven rinner som ett pärlband genom vår kommun och har brukats sedan urminnes tider för transporter och flera näringar och industrier har vuxit fram längs älven. Flottningen upphörde 1991 men många har minnen från den gamla och miljövänliga transporten av timmer och massaved som var råvaran till de pappersbruk som byggdes vid älven. Vid Dyvelsten finns ett flottningsmuseum. Skiljeställen fanns i Lusten och Löved . Slussen i Forshaga finns ännu kvar men med renoveringsbehov av slussportarna och väggarna. Slussen användes flitigt förr till pråmtrafik med varor som skeppades från övre delarna av älven. Det har funnits passagerartrafik på1990-talet där man kunde njuta av den fina naturen och miljön som man ser ifrån älven. I dagens tider då turismen övertagit mycket av forna tiders näringar anser vi inom Kommunens Bästa att Forshaga kommun skulle tjäna mycket på att införa ett sådant system där passagerarbåtar kan köra ifrån Karlstad och upp till Deje och Lusten. Detta skulle profilera Forshaga och skapa arbetstillfällen för ungdomar under turistsäsongen. Ett viktigt tillfälle nu när vi har en ungdomsarbetslöshet på 35.5 procent i Forshaga. Vi har varit i kontakt med hembygdsföreningar och Gamla Kraftstationen i Deje och de är positiva till idén att skeppa besökare till konserter och kulturengagemang med båt. Dyvelstens flottningsmuseum som nu drivs av Värmlands museum är en bra möjlighet att använda. (Kommunikationscenter) Tyvärr finns det ekonomiska hinder med renoveringen av slussen och vi är medvetna om att ett samarbete behövs med Karlstad för att få med den biten upp till Forshaga. Men kan det starta i en mindre skala kan bidrag sökas inför ett sådant projekt och förhoppningsvis kan detta bli verklighet inom tidsramen av några år. Göran Olsson (Kb) föreslår att Forshaga kommun anammar denna idé och undersöker möjligheten för båttrafik på Klarälven. Göran Olsson (Kb)

1 koment:

Kjell tha...

Mycket god och intellectually
faktiskt helt strålande älg varg och björn fiska lax alt. olika bitar typ Göta Kanal till en krog och hem igen .
Min röst är som alltid ...................


Kjell