e premte, 15 gusht 2014

Interpellation till KF

Interpellation angående myggbekämpning Forshaga Kommun beslutade att avsätta en miljon kronor årligen för bekämpandet av stickmygg med Bti. Helikopter har inte använts eller någon annan spridning av medlet har förekommit. Vill få en detaljerad redovisning vad pengarna gått till och hur mycket av dessa pengar finns kvar fonderade? I Dalarna har man framgångsrikt bekämpat myggen med helikopter men i Forshaga kommun säger man att Kemikalieinspektionen och andra myndigheters regelverk inte tillåter bekämpning med Bti. Är det inte lika regler runt om i landet som gäller? Enligt uppgifter i media görs det gällande att helikopter tidigare använts i Forshaga kommun men inte i år. Vill gärna få ett förtydligande om vad som sagts till media från kommunens håll. Kommunen säger sig ha infångat 21 miljoner mygg hittills i fällor. Nu är detta endast på en liten begränsad yta i det hela. Vore intressant att få höra hur mycket detta egentligen är om man ser till kommunens hela yta mätt i hektar? Eftersom kommun säger sig att utöka gasolfällorna så undrar vi om det gjorts någon studie på om de ökade gasolutsläppen har någon inverkan på miljön? Göran Olsson ledamot Forshaga fullmäktige 2014-08-12

e enjte, 17 prill 2014

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 Kommunens Bästa Peter Lingman, företagare Göran Olsson, offshoremontör Magnus Heikenberg, fartygsbefäl Susanne Jacobsson, undersköterska Malte Berglund, montör Bodil Lindqvist, barnskötare Helga Margareth Brevik, hudterapeut Lisbeth Engström, pensionär Sam Samuelsson, elektriker
Motion om införande av Vårdhund i Forshaga kommun En vårdhund är utbildad och testad för sin lämplighet att användas inom både äldrevården och inom annan vård och rehabilitering för personer med funktionshinder. På många äldreboenden har personal kunnat ta med sina egna hundar och det har varit positivt hos de äldre. 2013 lanserade Swedish Standard Instituts SIS en nationell standard speciellt för vårdhundar. Diplomerade vårdhundar genomgår lämplighetstester under en ettårig utbildning som avslutas med ett sluttest för att kunna arbeta inom vård, skola och omsorg. Tillsammans med sin förare bildar vårdhunden ett vårdhundsteam. Syftet med konceptet är att assistera vårdpersonalen. Många äldre som har haft djur tidigare mår mycket bra av att få träffa och umgås med djur. Att få smeka och kamma en hund har positiva effekter som är lugnande och rogivande. Sociala emotionella, fysiska och kognitiva förmågor stärks och utvecklas. Ungdomar med olika psykiska eller fysiska funktionshinder blir harmoniska och hjälpta av kontakten med ett djur. Även inom sjukgymnastiken kan hundar användas i träning genom att personen till exempel kan träna armar genom att lyfta plastringar som hunden hoppar genom eller få kasta saker som hunden apporterar. Detta gör övningarna roligare och intressanta och motivationen att träna stärks genom leken. Det har även visat sig hjälpa autistiska personer att kunna utveckla känsloband med djur. Även personer som är hundrädda av olika orsaker kan hjälpas över denna rädsla genom kontakt med en lugn och välbalanserad hund. Flera kommuner har redan ifört vårdhund och resultaten är positiva både från personal och brukare. Vi vill att Forshaga kommun undersöker möjligheten att införa konceptet vårdhund i Forshaga kommun. Förslagsvis kan man ta kontakt med Forshaga Akademin/hundsport eller brukshundsklubben. Om inte de har den utbildningen och inte kan erbjuda en vårdhund med SIS standard föreslår vi att kommunen tittar på andra möjligheter med någon form av samarbete. Det kan handla om regelbundna besök på äldreboenden eller inom annan omsorg med hund. Kommunens Bästa vill att Forshaga kommun inför vårdhund i vården alternativt ett samarbete med Forshaga Akademin/hundsport för att inom en snar framtid fullt ut införa konceptet vårdhund. Göran Olsson fullmäktigeledamot Forshaga Kommunfullmäktige 2014-02-18