e hënë, 19 tetor 2009

Expressens reportar visar sitt elistiska rätta jag

Reportern Karin Eriksson visar i sin artikel i dagens Expressen sin nedlåtande syn på allt som inte är i hennes smak. Hon visar en nedlåtande och otäck människosyn när hon föraktfullt använder det nedlåtande uttrycket "luggslitna män".
Att vi alla blir äldre samt att åldern och ett långt och arbetsamt liv sätter sina spår förstår tydligen inte dessa nippertipper och nippertippar som sitter på sin pedistal och skriver om vanligt hederligt folk.

Karin Eriksson menar alltså att alla som inte uppfyller hennes Ubermänniskosyn är inget värda.
Men jag kan ge henne ett litet tips att om hon ser sig själv i spegeln om en si så där 10-20 år så kanske hon också upptäcker att hon blivit "luggsliten" hon också.

Och dessa murvlar har mage att kalla SD rasistiska och otäcka samt odemokratiska.

e hënë, 12 tetor 2009

Radio och Tv-licens avskaffande

Radio och Tv-licens har spelat ut sin roll och borde avskaffas. Enbart ordet licens för tankarna till nåt man måste söka om och bli godkänd för samt att samhället har ett register på vilka som innehar en tv eller radio.
När det gäller tex. vapen så är det en helt annan sak, att samhället har kontroll på vem som handhar vapen och även kan pröva dennes lämplighet och vid misstanke om att vapnen kan användas felaktigt kunna omhänderta dem. Med radio och tv blir det resonemanget ytterst otäckt.
Under andra världskriget var det förenat med livsfara att inneha en radioapparat i de ockuperade länderna. Under det kalla kriget styrde kommunismregeringarna i Östländerna och forna Sovjet med järnhand och ströp informationen till medborgarna genom censur mm.
Därför känns tv och radiolicens som en unken efterleva från dessa otäcka tider.

En annan aspekt är ju dagens moderna samhälle där tekniken ger oss möjlighet att se tv på internet eller i mobiltelefoner mm. Vidare borde väl man få välja fritt om man vill välja bort de statliga kanalerna i och med man kan få flera utbud genom satellit eller fiberkabel.

När det gäller opartiskheten i SVT så har vi sett exempel på hur sned den är inte minst emot Sverigedemokraterna där media trampat över gränsen med råge.

Vi i SD Forshaga lade denna motionen till landsdagarna. Tyvärr blev det inte möjlighet för mig att delta men vi hoppas att ombuden röstar ja på denna motionen :

Motion till Landsmötet 2009 angående slopandet av Tv och radio licens.

Avgiften för innehav av radio och Tv är idag 2076 kronor per år ell
er 519 uppdelat på kvartalsbetalning. Enligt lag är denna avgift obligatorisk för innehav.
På Radiotjänst hemsida finns följande formulering: ” Alla som har tv-mottagare ska enligt lag betala tv-avgift. På så sätt är alla med och bidrar till radio och tv som är fri från kommersiell och politisk påverkan.”.
Våra licenspengar går idag till tv och radioprogram av väldigt smala intressegrupper såsom Tv programmet Halal-Tv och radioprogrammet Kaliber bland flera.
Kalibers arbetssätt att med dolda mikrofoner och kameror infiltrera ett demokratiskt och folkvalt politiskt parti är ett typiskt exempel på detta missbruk av licenspengar. En kräkning skedde också emot ett flertal minderåriga och direkta intrång i privatpersoners bostäder förekom även i radioprogrammets arbetssätt .
Objektiviteten kan därmed ifrågasättas liksom den politiska påverkan då inget annat parti granskades med dessa metoder. Systemet med finansiering av Sveriges Television och Sveriges Radio via ett licenssystem är enligt vår uppfattning otidsenligt i dagens alltmer digitala vardag med tv sändningar i mobiltelefoner och över nätet samt via satellit och bredband.

SD Forshaga vill att Landsdagarns ombud antar motionen om att slopa tv och radiolicensen och att man uppdrar till partistyrelsen att formulera ett uttalande.


SD Forshaga
genom
Göran Olsson