e martë, 28 prill 2009

Varning för mobiltelefonsbedrägerier


En ökande andel bluff sms har börjat avslöjas från så kallade teletjänster på bland annat Facebook och liknande internet sidor. För min del upptäcktes detta då grabbens teleräkning uppvisade ett stigande antal sms från Echovox,Game on SW mfl. Det rörde sig om summor på 15 kronor upptill 30 kronor per tillfälle. Tidspunkterna för dessa sms var också underliga eftersom på mindre än en minut drogs 75 kronor sammanlagt.
Detta upprepades flera gånger dagligen. Det förrädiska med detta är att det hopar upp sig till stora belopp innan du får telefonräkningen i handen. Vid kontakt med en par av dessa bluffföretag visade det sig att de var placerade utomlands och kopplar dig vidare runt till olika operatörer allt för att vilseleda. Jag gjorde polisanmälan och tog även kontakt med media. Även anmälningar till konsumentombudsmannen och Etiska rådet gjordes. Efter nästan en heldags ringande och mailande verkar det som jag fått stopp på bedrägerierna.
Om du får något konstigt sms som innehåller uppmaningar om tex. frågetävlingar eller erbjudanden så bör man inte svara utan skicka ett nytt sms med orden STOP eller STOPP till detta nummer som oftast består av 5 siffror. Man kan också hos sin teleoperatör begära ett så kallat spärrpaket som spärrar telefonen från sådana betaltjänster.
De opererar på det viset att du ombeds fylla i ditt mobilnummer på någon internetsida för att sedan få en kod skickad till din mobiltelefon som du sedan fyller i på sidan för att få reda på svaret på en frågesport tävling eller liknande. När du gjort detta sluts cirkeln och du har då accepterat en prenumeration på tjänster som tickar på tills du lyckas stoppa det.

Länk till konsumentombudsmannen: http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=567

Etiska Rådet: http://www.etiskaradet.se/

e diel, 26 prill 2009

13 000 träffar på bloggenIdag söndagen den 26 april hade bloggen 13 000 träffar sedan den startades.
En liten tårta har inköpts och skall förtäras. Ett stort tack till alla er som följt och kommenterat på bloggen.

e hënë, 20 prill 2009

Språktest i Norge

Norges motsvarighet till svenska Socialdemokraterna vill införa språktest.

" Vi kräver att alla lär sig norska, men skapar ett utbud som gör att det blir möjligt för alla, sade Det Norske Arbeiderpartiets vice ordförande Helga Pedersen."

När vi lade en liknande motion i Forshaga var flera av Socialdemokraternas representanter snabbt uppe i talarstolen och fördömde detta som rasistiskt och fruktansvärt hemskt. En ledamot från Vänsterpartiet gick så långt att hon krävde att alla skulle lämna lokalen i protest mot Sds rasisitiska motion.
Även det socialdemokratiska kommunalrådet i Munkfors angrep mig på ett seminarium i Karlstad och försökte raljera om språktestmotionen SD haft.

Ska bli intressant och se om (s) går ut och fördömer sitt systerparti i Norge och stämplar dem som rasistiska?

e enjte, 16 prill 2009

Öppet brev till Jan Guillou från UncleBob

Janne!

Din artikel i Aftonbladet publicerad: 2009-04-12 var intressant ur flera synvinklar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumn...4883209.ab
Tyvärr kan man inte bemöta artikeln med kommentarer så det blev ett öppet brev istället som jag hoppas når dig.

Jaha du Janne. Det var förvånansvärt bra skrivet om Sd och jag tror du är en ärlig journalist som har råd att gå emot den politiskt korrekta journalistiken. För givetvis har du rätt när du skriver att Sd är ett legitimt parti som vågar säga sanningen om de stora problemen med mångkulturen i Sverige. Det skulle vara otänkbart om man vore en vanlig PK-journalist. Men några rader förbryllade mig. Du skrev om Sverigedemokraterna:

De saknar ju inte svagheter, deras siffror om ”kostnaderna” för invandring har tusen blottor, deras föreställningar om svensk och utländsk ”kultur” är ett sammelsurium av dumheter och oklarheter”.

Men en sak begriper jag inte. Det är vad som är ”svagheten i argumentet att invandringen är för dyr och inte till gagn för Sverige”. All tillgänglig statistik visar att invandringspolitiken är en stor, fet minuspost i den svenska statsbudgeten. 40 miljarder påstods vara en rimlig och trovärdig kostnad för några år sedan. Men det har inte gjorts någon hederlig och trovärdig redovisning som stöder dessa siffror. Istället är det ”locket på” som gäller.

Med sunt förnuft och en grundmurad misstänksamhet mot våra riksdagspolitiker hävdar jag att siffrorna är friserade. ALLT för att inte låta folket få veta sanningen om massinvandringens TOTALA kostnader. För att genomskåda den officiella lögnen om 40 miljarder så pekar jag på att i Danmark gjordes en sådan utredning som presenterades 2002. Du kan läsa mer här:

källor bakgrund och historik

Invandringen som pensionsräddare en stor bluff

Rockwoolfonden. Det är sju år sedan. Rapporten som skapade historia.
"Den danska forskargruppen "Rockwoolfonden", med ekonomidoktor Eskil Wadensjö och ekonomie magister Helena Orrje, visade år 2002, i studien "Invandrarna och den offentliga sektorns ekonomi", att nettokostnaden för att ta emot 10 000 "icke-västliga" invandrare i Danmark, ligger någonstans mellan 6-15,5 miljarder kronor per år, beroende på konjunktur och sysselsättningsgrad".
Mycket märkligt att det som gick att beräkna i Danmark inte går att göra i Sverige

Notera begreppet "icke-västliga" invandrare. Den aspekten på invandringen har helt fallit bort ur den svenska nvandringsdebatten.

Danmark har haft en liknande situation som Sverige på invandrings och asylområdet, men under de senaste fem-sex åren bedrivit en betydligt mer restriktiv och ansvarsfull politik.
Därför är Danmark mycket bättre rustat inför finanskrisen och lågkonjunkturen.

För att fördjupa jämförelsen kom man fram till att Danmarks kostnader år 2002 var ungefär 40 miljarder DANSKA kronor. Då har de en tredjedel så många invandrare och en högre grad av självförsörjning. Fler invandrare jobbar helt enkelt i Danmark. Ett snabbt överslag där valutakurser och större invandrarpopulation räknas in, ger siffran 180 miljarder för den svenska invandringen i dagsläget. Är denna uppskattning trovärdig? Ja absolut, om man betänker att invandringen av ”tärande” tenderat att öka i Sverige medan motsatsen gäller i Danmark.

Förklaringen är att svenska politiker inte vågat göra en beräkning enligt samma modell. I stället har man styrts av medias vinklade snyftreportage och rödgröna krav på allmän ”flyktingamnesti”.
En idiotisk slutsats av PK-etablissemanget: De som slängt sina pass och bevisligen saknar flyktingskäl skall nu jämställas med det fåtal som haft legitima flyktingskäl.

Följande axiom är inför valet 2010 ett upplagt debattämne som kräver sitt svar:

”Invandringen och välfärd kostar svenskar enorma massor av pengar och hotar den svenska välfärden”.
Detta är Sverigedemokraternas hållning och jag vill hävda att ett betydande antal väljare skulle inse bedrägeriet när de faktiska, sammantagna kostnaderna redovisas för Invandring, Mångkultur och därmed förknippade besparingar på andra utgiftsposter som vård, omsorg och skola innebär.

Vår välfärd som skapats för att försörja och ta hand om de svenska medborgarna skall naturligtvis inte dräneras av att ekonomiska lycksökare utnyttjar vår asylpolitik för att åka snålskjuts.
Att ”Muhammed från Irak” har det ekonomiskt besvärligt på hemmaplan, legitimerar inte att han skall beviljas asyl av det kravlösa svenska samhället. Det blir, statistiskt sett, ALLTID en minuspost som är tärande på välfärden. Om invandringen fortsätter att öka med 100.000 per år är det en katastrof för vår nationalekonomi på sikt. De ”tärande” är helt enkelt fler än de ”närande” i dessa grupper.

Att det i det svenska skattesystemet inte lönar sig för högutbildade och yrkeskunniga invandrare att etablera sig på samma sätt som i t.ex. USA, är att hänföra till ett systemfel som beror på våra höga skatter. Denna svenska modell kräver att alla som kan bidra gör det efter förmåga.

Invandrare från MENA-länderna uppvisar ett bedrövligt underskott när det gäller att försörja sig själv. Det är fakta som styrks av all tillgänglig statistik. Ett annat faktum är att alla sådana slutsatser skall stämplas som ”främlingsfientliga”. Ett nonsensord som bara försöker dölja sanningen för det svenska folket. Men glädjande nog har många insett att det krävs en grundlig förändring av den svenska invandringspolitiken. Titta på utvecklingen i bloggosfären och på alla debattforum på internet. Sd-sympatierna är mycket starka bland gräsrötterna.

Att svara på frågan på vad som är "svensk kultur" blir lättare om man definierar vad motsatsen är. En bra utgångspunkt till en komplicerad fråga. Men det kan ju vara en separat diskussion.
Svensk kultur är INTE att be till Mecka och Muhammed. Jihadister är inte välkomna till folkhemmet.
UncleBob

e diel, 12 prill 2009

NKP publicerar vilka som inte röstade i senaste EU valet.

Nya Kristinehamns Posten (NKP) granskar röstskolkande politiker i Kristinehamns fullmäktige. Tidningen publicerade 2009-04-08 vilka politiker som inte röstade i förra EU valet. I förra EU valet var det endast 34 procent bland värmlänningarna som röstade. När det gäller siffran bland fullmäktigepolitikerna i Kristinehamn så var den avsevärt högre, nämligen 85 procent .

Att man granskar politikerna på det här viset är inget nytt eller något kontroversiellt, däremot kan man ifrågasatta själva tillvägagångssättet att genom röstlängder ta fram information om just en speciell grupp .
I Sverige är själva röstningen hemlig och vi omgärdas av regler och förordningar som garanterar varje individs rätt att hemlighålla vilket parti han eller hon röstar på. När det gäller valdeltagandet så är det visserligen en offentlig handling men etiken i förfarandet måste ändå ifrågasättas.

Jag ringde upp NKPs reporter Maria Andersson som medgav att man plockat ut personer från röstlängden som är politiker, eftersom det har ett nyhetsvärde. På frågan om det verkligen är etiskt försvarbart, blev svaret att hon hänvisade till ansvarig utgivare när det gäller etiska frågor. Att publicera andra personer än just politiker var inte aktuellt, eftersom det inte hade något nyhetsvärde.
Visserligen är politiker offentliga och ska kunna tåla en granskning men när det gäller rösträtten uppfattas den nog som en privatsak bland medborgarna. Faran är i och med detta att media framöver kan anse att även andra grupper eller individers röstdeltagande har ett nyhetsvärde.

Media flyttar hela tiden gränserna för vad som är god journalistik mot en slags gråzon där etiken och moralen förskjuts till förmån för journalisternas egen måttstock. En fri och oberoende press är en garant för demokratin men ett viss mått av självkontroll behövs för att kunna upprätthålla pressens trovärdighet och att allmänheten ska kunna känna sig trygg mot kränkningar av privatlivet.

e hënë, 6 prill 2009

Falska anklagelser av Stina Morian mot SDmedlemmar

Stina Morian anklagar flertalet av Sverigedemokraternas medlemmar för att uttrycka sig rasistiskt i Allehanda.se. http://allehanda.se/opinion/ledaretalib/1.919616

Hon skriver bland annat följande: "I går avslöjade radioprogrammet Kaliber att flertalet medlemmar i Sverigedemokraterna uttrycker sig rasistiskt när de tror att ingen utomstående hör."

I och med detta anklagar hon flera tusen medlemmar i Sverigedemokraterna för att ha begått brottsliga handlingar. Hon hämtar sitt påstående från Kaliber där ett fåtal Sverigedemokrater uttalat sig mer eller mindre olämpligt inför dold mikrofon. Det är en avsevärd skillnad att uttrycka sig olämpligt och att sprida rasism. Det senare är enligt svensk lag ett lagbrott. Nu mailade jag till Stina Morian där jag kräver att hon lägger fram bevis för sitt påstående. jag föreslår att hon börjar med mig som medlem i Sverigedemokraterna.
Bloggen kommer framöver att publicera mailväxlingen om hon nu svarar på mailet.

Bloggen kan även avslöja att samma Stina Morian gjort sig skyldig till dataintrång i socialdemokraternas datanät våren 1999. Stina Morian hette då Stina Andersson och var förbundsombudsman i Folkpartiets ungdomsförbund, Luf. Hennes bortförklaring var ganska besynnerlig, hon påstod nämligen att hon ville få reda på Göran Perssons färdplan för att utklädd till kyckling följa statsministern på valturnen!!!

Det var SvD och Expressen(http://www.expressen.se/nyheter/1.412857/fp-gjorde-dataintrang-infor-eu-valet) som skrev om dessa märkliga turer.

e premte, 3 prill 2009

Dödsstraff

Partisekreterare Björn Söder anklagas av Dagens Ekos reporter Olof Sjölander för att propagera för dödsstraff i partiets namn och skulle därmed gå emot partilinjen.
Olof Sjölander lutar sig emot SRs Pontus Mattsons bok ”Sverigedemokraterna in på bara skinnet” som är full av faktafel och mister därmed sin trovärdighet som seriös skildrare av Sverigedemokraterna.

Detta är bara en i raden av alla försök att under täckmantel av seriös undersökningsjournalistik smutskasta Sverigedemokraterna.
Frågan om dödsstraff skall kunna debatteras och folk ska ha rätt att lufta sina åsikter i frågan utan att på något sätt läggas till last att partiet förespråkar just den linjen. När det gäller om partiet har den åsikten kan vem som helst kontrollera det genom att läsa partiprogrammet. Den finner med lätthet att den frågan inte finns med i partiprogrammet. Att den har funnits där någon gång i det förflutna har väl knappast någon relevans för nutiden.
Själv kan jag förstå kravet på dödsstraff vid sådana brott som är extra avskyvärda som till exempel vid barnamord .
Där tror jag nog de flesta delar dessa åsikter.

Sedan finns det alltid en risk att misstag begås och oskyldiga blir dömda och vid dödsstraff är det lite väl sent om den dömde blir rentvådd efter domens verkställande. Nu är frågan rent hypotetisk och borde därför kunna få luftas.

Däremot tar Björn Söder upp en annan väldigt viktig fråga nämligen frågan om hur samhället ska skyddas från grova återfallsförbrytare så de inte kan påföra andra personer ytterligare skada. Där har vi livstidsstraffet som en garant för att detta inte ska ske. Denna linje står partiet idag bakom.

Offrens rättigheter verkar glömmas bort och fokus riktas mera på gärningsmannens rättigheter i samhället och detta är en otäck utveckling.
Den person som orsakat andra skada med grov misshandel till exempel och kanske livslång traumatisering för offret och deras anhöriga genom sina förbrytelser borde inte få inneha sådana poster som innebär att man får makt över andra som till exempel politiska förtroendeposter eftersom den personen får ett stort inflytande över samhället.

Visserligen är det viktigt inte minst för samhället med rehabilitering av sådana personer men min åsikt är ändå att man bör vara ytterst restriktiv i frågan om hur stor makt sådana människor bör kunna få över andra.
Nu ska visserligen alla få en andra chans även grova brottslingar men aldrig så det går ut över deras offer eller deras anhöriga. Där vågar jag mig nog påstå att detta överensstämmer med partiets linje.

e mërkurë, 1 prill 2009

Sveriges Radio stoppar program och ber SDU om ursäkt

Saxat från http://www.newsdesk.se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/ledningen-foer-sveriges-radio-stoppar-program-och-ber-sdu-om-ursaekt-283845


Företrädare för Sverigedemokratisk ungdom blev under gårdagskvällen inbjudna att delta vid ett extrainkallat möte i Radiohuset, med anledning av att ledningen för Sveriges Radio beslutat att stoppa vidare sändningar av det material som radioprogrammet Kaliber tillskansat sig genom infiltration och spionage och istället be Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk ungdom om ursäkt.

Anledningen är att ledande personer insett att man agerat "demokratiskt och moraliskt förkastligt ", då man i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, filmat och spelat in minderåriga medlemmar och företrädare för partiet i privata situationer i deras hem, hotellrum och privata hytter.

"Med tanke på att delar av SR:s styrelse är tillsatt av regeringen så fanns det såklart starka skäl att ifrågasätta att vi valde att uteslutande granska och infiltrera det enda större partiet utanför riksdagen, det gjorde vi inte, och det var fel, sade Elisabeth Ströhm, vice ordförande i styrelsen för Sveriges Radio, och fortsatte: "Vi skulle naturligtvis kunna hitta motsvarande saker även hos andra partier, men det är uppenbart att ledningen på Kaliber, struntat i de pressetiska reglernas krav på opartiskhet och istället låtit sin privata politiska agenda vara vägledande och det är inte förenligt med vårt ansvarstyngda uppdrag"

Avslutningsvis sade Elisabeth Ströhm att: "- Det som verkligen fick mig att tänka till, var när vi häromdagen mottog en försändelse ifrån Nordkoreas statliga nyhetsbyrå, innehållande blommor, gratulationer och en inbjudan till en konferens i Pyongyang kring statsmedias roll i bekämpandet av besvärliga oppositionspartier. Det var något av en väckarklocka och kändes inte helt fräscht... "

Sverigedemokratisk ungdom välkomnar beslutet och kommer direkt efter SR:s presskonferens senare idag att gå ut med en mer omfattande kommentar kring hur man ser på saken.

Tänk om vi även får se regeringen gå ut med en ursäkt till SD och hädanefter lovar att genomföra SDs politik. Bloggen har enligt säkra källor hört att regeringen släpper denna pressrealese under dagen den 1 april.