e martë, 10 nëntor 2009

Weine Berg har lämnat oss

Weine Berg lämnade oss i fredags efter en lång kamp mot cancern. Jag fick förmånen att lära känna Weine när han var med i SD och han var även aktiv i SD Värmland där vi delade ut flygblad tillsammans. En mera Rakryggad kamrat tror jag det är svårt att finna än Weine. Hans oförtröttliga kamp för Sverige trots att han hade sjukdomen att kämpa emot gav oss alla inspiration och styrka. Vi glömmer dig aldrig Weine.

Rakryggad