e hënë, 4 maj 2009

Bättre sent än aldrig

Debattartikel inskickad av Erik Nilsson


Enligt Synovate, som undersökt opinionsläget inför EU-valet, kommer mindre än 2 procent av väljarna att rösta på SD den 7 juni. Den ekonomiska krisen har gynnat statsministerns parti men inte Sverigedemokraterna. Massmedias negativa inställning har givetvis skadat SD i ännu högre grad än den ekonomiska krisen.

Väljarnas intresse för EU-valet tycks vara minimalt och det är tänkbart att SD kommer att ha större framgångar den 7 juni än vad Synovate förutspått. Ett mycket viktigare val äger rum den 19 september 2010. Synovate och andra opinionsinstitut har mätt partisympatierna vid ett stort antal tillfällen under denna mandatperiod. Den som tagit del av resultaten inser att det finns en betydande risk att mindre än 4 procent av väljarna kommer att rösta på SD i riksdagsvalet 2010. Väljare som är beredda att stödja ett parti som antas vara på frammarsch reagerar ofta mycket negativt om förväntningarna inte infrias. Om SD misslyckas i riksdagsvalet kommer det att ta många år att reparera skadan.

Både inom politiken och i andra sammanhang försöker man utnyttja svagheter på motståndarsidan. Riksdagspartierna har en enorm blotta. De har plundrat pensionärerna i en sådan utsträckning att de som varit pensionärer under perioden 1992-2009 gått miste om en standardhöjning i storleksordningen 50 procent. Pensionärerna har mycket låg status i det svenska samhället, men det är viktigt att inse att de fortfarande existerar och att de kan delta i allmänna val.

Man räknar med att omkring 30 procent av väljarna i valet 2010 kommer att vara ålders- eller förtidspensionärer. Allt tyder på att Sverigedemokraterna behöver ett stort antal pensionärsröster för att bli riksdagsparti. Partiet har gjort ett utspel som kan uppfattas så att SD intresserar sig för pensionärernas problem, men partiets pressmeddelande, som daterats den 19 februari 2009, innehåller ingenting som – objektivt sett – ger dem ett tillräckligt skäl att rösta på Sverigedemokraterna. Pensionärernas förluster beror inte på kapitalismen, utan på att riksdagspartierna avsiktligt löst problem på deras bekostnad. Pensionärerna anser inte att dagens pensionssystem är "anpassat efter löneutvecklingen" eftersom deras levnadsstandard höjts med 0,1 procent när löntagarnas levnadsstandard höjts med 40 procent.

Enligt pressmeddelandet vill SD höja de lägsta pensionerna, men detta ger inte garantipensionärer ett tillräckligt skäl att taktikrösta på SD, eftersom alla partier påstår att de vill höja de lägsta pensionerna. Dessutom reagerar vanliga pensionärer negativt när politiker hävdar att garantipensionerna bör höjas, eftersom detta i praktiken innebär att politikerna inte vill höja vanliga pensioner. Trots detta kommer pressmeddelandet den 19 februari att gynna Sverigedemokraterna. Utspelet har inte kostat SD någonting och det kommer att ge partiet en del extra röster i kommande val.

Den ekonomiska krisen har skadat Sverigedemokraterna, men faktum är att krisen också haft en bieffekt som kan gynna partiet. Riksdagspartierna har nyss bestämt sig för att utlösa den så kallade bromsen nästa år, trots att pensionärerna under perioden 1992-2009 gått miste om en standardhöjning i storleksordningen 50 procent. Att pensionärerna kommer att reagera negativt är uppenbart. Detta kommer att gynna Sverigedemokraterna.

De finns två enkla utspel som kan ge Sverigedemokraterna fler pensionärsröster. Partiet bör, liksom förre finansministern Erik Åsbrink, kräva att de miljarder som överförts från AP-fonden till statsbudgeten återförs till AP-fonden. Om detta realiseras kommer "bromsen" inte att utlösas nästa år. SD bör också kräva "lika inkomstskatt för pensionärer och löntagare". Jag tror att det skulle ligga i SD:s intresse att framföra det sistnämnda förslaget före EU-valet.

Enligt min mening borde SD ha vänt sig till pensionärerna omedelbart efter valet 2006, när det blev uppenbart att SD kunde bli ett riksdagsparti. Sverigedemokraternas bästa chans att ta sig till riksdagen är att övertyga tillräckligt många pensionärer om att de bör taktikrösta på partiet. Om SD inte erbjuder pensionärerna bättre villkor än vad riksdagspartierna gör kommer pensionärerna inte att taktikrösta på SD. Det är fortfarande 16 månader kvar till riksdagvalet. Det är mycket viktigt att SD, med jämna mellanrum, påminner pensionärerna om partiets existens.

Riksdagspartiernas fördelningspolitik har skadat pensionärerna i enorm omfattning. Enligt min mening bör SD förbereda ett förslag om höjda bruttopensioner. Ett sådant förslag kunde kopplas till besparingar inom andra områden. Utspelet om höjda bruttopensioner får maximal propagandaeffekt om det presenteras under det sista kvartalet innevarande år, när alla pensionärer insett att pensionerna kommer att sänkas den 1 januari 2010.

Erik Nilsson
pensionär, oberoende debattör

Nuk ka komente: