e premte, 15 gusht 2014

Interpellation till KF

Interpellation angående myggbekämpning Forshaga Kommun beslutade att avsätta en miljon kronor årligen för bekämpandet av stickmygg med Bti. Helikopter har inte använts eller någon annan spridning av medlet har förekommit. Vill få en detaljerad redovisning vad pengarna gått till och hur mycket av dessa pengar finns kvar fonderade? I Dalarna har man framgångsrikt bekämpat myggen med helikopter men i Forshaga kommun säger man att Kemikalieinspektionen och andra myndigheters regelverk inte tillåter bekämpning med Bti. Är det inte lika regler runt om i landet som gäller? Enligt uppgifter i media görs det gällande att helikopter tidigare använts i Forshaga kommun men inte i år. Vill gärna få ett förtydligande om vad som sagts till media från kommunens håll. Kommunen säger sig ha infångat 21 miljoner mygg hittills i fällor. Nu är detta endast på en liten begränsad yta i det hela. Vore intressant att få höra hur mycket detta egentligen är om man ser till kommunens hela yta mätt i hektar? Eftersom kommun säger sig att utöka gasolfällorna så undrar vi om det gjorts någon studie på om de ökade gasolutsläppen har någon inverkan på miljön? Göran Olsson ledamot Forshaga fullmäktige 2014-08-12