e enjte, 16 prill 2009

Öppet brev till Jan Guillou från UncleBob

Janne!

Din artikel i Aftonbladet publicerad: 2009-04-12 var intressant ur flera synvinklar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumn...4883209.ab
Tyvärr kan man inte bemöta artikeln med kommentarer så det blev ett öppet brev istället som jag hoppas når dig.

Jaha du Janne. Det var förvånansvärt bra skrivet om Sd och jag tror du är en ärlig journalist som har råd att gå emot den politiskt korrekta journalistiken. För givetvis har du rätt när du skriver att Sd är ett legitimt parti som vågar säga sanningen om de stora problemen med mångkulturen i Sverige. Det skulle vara otänkbart om man vore en vanlig PK-journalist. Men några rader förbryllade mig. Du skrev om Sverigedemokraterna:

De saknar ju inte svagheter, deras siffror om ”kostnaderna” för invandring har tusen blottor, deras föreställningar om svensk och utländsk ”kultur” är ett sammelsurium av dumheter och oklarheter”.

Men en sak begriper jag inte. Det är vad som är ”svagheten i argumentet att invandringen är för dyr och inte till gagn för Sverige”. All tillgänglig statistik visar att invandringspolitiken är en stor, fet minuspost i den svenska statsbudgeten. 40 miljarder påstods vara en rimlig och trovärdig kostnad för några år sedan. Men det har inte gjorts någon hederlig och trovärdig redovisning som stöder dessa siffror. Istället är det ”locket på” som gäller.

Med sunt förnuft och en grundmurad misstänksamhet mot våra riksdagspolitiker hävdar jag att siffrorna är friserade. ALLT för att inte låta folket få veta sanningen om massinvandringens TOTALA kostnader. För att genomskåda den officiella lögnen om 40 miljarder så pekar jag på att i Danmark gjordes en sådan utredning som presenterades 2002. Du kan läsa mer här:

källor bakgrund och historik

Invandringen som pensionsräddare en stor bluff

Rockwoolfonden. Det är sju år sedan. Rapporten som skapade historia.
"Den danska forskargruppen "Rockwoolfonden", med ekonomidoktor Eskil Wadensjö och ekonomie magister Helena Orrje, visade år 2002, i studien "Invandrarna och den offentliga sektorns ekonomi", att nettokostnaden för att ta emot 10 000 "icke-västliga" invandrare i Danmark, ligger någonstans mellan 6-15,5 miljarder kronor per år, beroende på konjunktur och sysselsättningsgrad".
Mycket märkligt att det som gick att beräkna i Danmark inte går att göra i Sverige

Notera begreppet "icke-västliga" invandrare. Den aspekten på invandringen har helt fallit bort ur den svenska nvandringsdebatten.

Danmark har haft en liknande situation som Sverige på invandrings och asylområdet, men under de senaste fem-sex åren bedrivit en betydligt mer restriktiv och ansvarsfull politik.
Därför är Danmark mycket bättre rustat inför finanskrisen och lågkonjunkturen.

För att fördjupa jämförelsen kom man fram till att Danmarks kostnader år 2002 var ungefär 40 miljarder DANSKA kronor. Då har de en tredjedel så många invandrare och en högre grad av självförsörjning. Fler invandrare jobbar helt enkelt i Danmark. Ett snabbt överslag där valutakurser och större invandrarpopulation räknas in, ger siffran 180 miljarder för den svenska invandringen i dagsläget. Är denna uppskattning trovärdig? Ja absolut, om man betänker att invandringen av ”tärande” tenderat att öka i Sverige medan motsatsen gäller i Danmark.

Förklaringen är att svenska politiker inte vågat göra en beräkning enligt samma modell. I stället har man styrts av medias vinklade snyftreportage och rödgröna krav på allmän ”flyktingamnesti”.
En idiotisk slutsats av PK-etablissemanget: De som slängt sina pass och bevisligen saknar flyktingskäl skall nu jämställas med det fåtal som haft legitima flyktingskäl.

Följande axiom är inför valet 2010 ett upplagt debattämne som kräver sitt svar:

”Invandringen och välfärd kostar svenskar enorma massor av pengar och hotar den svenska välfärden”.
Detta är Sverigedemokraternas hållning och jag vill hävda att ett betydande antal väljare skulle inse bedrägeriet när de faktiska, sammantagna kostnaderna redovisas för Invandring, Mångkultur och därmed förknippade besparingar på andra utgiftsposter som vård, omsorg och skola innebär.

Vår välfärd som skapats för att försörja och ta hand om de svenska medborgarna skall naturligtvis inte dräneras av att ekonomiska lycksökare utnyttjar vår asylpolitik för att åka snålskjuts.
Att ”Muhammed från Irak” har det ekonomiskt besvärligt på hemmaplan, legitimerar inte att han skall beviljas asyl av det kravlösa svenska samhället. Det blir, statistiskt sett, ALLTID en minuspost som är tärande på välfärden. Om invandringen fortsätter att öka med 100.000 per år är det en katastrof för vår nationalekonomi på sikt. De ”tärande” är helt enkelt fler än de ”närande” i dessa grupper.

Att det i det svenska skattesystemet inte lönar sig för högutbildade och yrkeskunniga invandrare att etablera sig på samma sätt som i t.ex. USA, är att hänföra till ett systemfel som beror på våra höga skatter. Denna svenska modell kräver att alla som kan bidra gör det efter förmåga.

Invandrare från MENA-länderna uppvisar ett bedrövligt underskott när det gäller att försörja sig själv. Det är fakta som styrks av all tillgänglig statistik. Ett annat faktum är att alla sådana slutsatser skall stämplas som ”främlingsfientliga”. Ett nonsensord som bara försöker dölja sanningen för det svenska folket. Men glädjande nog har många insett att det krävs en grundlig förändring av den svenska invandringspolitiken. Titta på utvecklingen i bloggosfären och på alla debattforum på internet. Sd-sympatierna är mycket starka bland gräsrötterna.

Att svara på frågan på vad som är "svensk kultur" blir lättare om man definierar vad motsatsen är. En bra utgångspunkt till en komplicerad fråga. Men det kan ju vara en separat diskussion.
Svensk kultur är INTE att be till Mecka och Muhammed. Jihadister är inte välkomna till folkhemmet.
UncleBob

Nuk ka komente: