e diel, 12 prill 2009

NKP publicerar vilka som inte röstade i senaste EU valet.

Nya Kristinehamns Posten (NKP) granskar röstskolkande politiker i Kristinehamns fullmäktige. Tidningen publicerade 2009-04-08 vilka politiker som inte röstade i förra EU valet. I förra EU valet var det endast 34 procent bland värmlänningarna som röstade. När det gäller siffran bland fullmäktigepolitikerna i Kristinehamn så var den avsevärt högre, nämligen 85 procent .

Att man granskar politikerna på det här viset är inget nytt eller något kontroversiellt, däremot kan man ifrågasatta själva tillvägagångssättet att genom röstlängder ta fram information om just en speciell grupp .
I Sverige är själva röstningen hemlig och vi omgärdas av regler och förordningar som garanterar varje individs rätt att hemlighålla vilket parti han eller hon röstar på. När det gäller valdeltagandet så är det visserligen en offentlig handling men etiken i förfarandet måste ändå ifrågasättas.

Jag ringde upp NKPs reporter Maria Andersson som medgav att man plockat ut personer från röstlängden som är politiker, eftersom det har ett nyhetsvärde. På frågan om det verkligen är etiskt försvarbart, blev svaret att hon hänvisade till ansvarig utgivare när det gäller etiska frågor. Att publicera andra personer än just politiker var inte aktuellt, eftersom det inte hade något nyhetsvärde.
Visserligen är politiker offentliga och ska kunna tåla en granskning men när det gäller rösträtten uppfattas den nog som en privatsak bland medborgarna. Faran är i och med detta att media framöver kan anse att även andra grupper eller individers röstdeltagande har ett nyhetsvärde.

Media flyttar hela tiden gränserna för vad som är god journalistik mot en slags gråzon där etiken och moralen förskjuts till förmån för journalisternas egen måttstock. En fri och oberoende press är en garant för demokratin men ett viss mått av självkontroll behövs för att kunna upprätthålla pressens trovärdighet och att allmänheten ska kunna känna sig trygg mot kränkningar av privatlivet.

3 komente:

Bengt tha...

Så sant så sant,

Mvh Bengt

Anonim tha...

Snart får man väl titta under sängen när man lägger sig så det inte ligger en murvel där med mikrofon.

Anonim tha...

Känner du till några planer av lokalmedia att publicera nån artikel om SD?