e shtunë, 9 gusht 2008

Norrlandsturnén onsdag och torsdag


Åkte från Skellefteå på onsdag morgon upp mot Piteå, där vi höll möte klockan 10 00.
Många intresserade tog emot SD-Kuriren och flera åhörare hade bänkat sig.
Lunch intogs på världens enda paltzeria.
Mätta och belåtna åkte vi till Luleå, där samma sorts lilla klick av vänsterslödder som vi sett i Umeå samlats.De försökte ockupera den plats vi hade tillstånd för, men polisen var bestämd och rensade platsen. När vi skulle starta mötet började vänsterextremisterna i sällskap med en kvinnlig representant för FI föra oväsen. Polisens insatsbefäl tog då mikrofonen och varnade slöddret att de begick ett allvarligt lagbrott och kunde åtalas. Polisen införde sedan nolltolerans mot dessa gatans parlament. En stor eloge till polisen speciellt i Luleå.

Ung vänster respekterade faktiskt yttrandefriheten och delade endast ut flygblad utan att störa mötet. Så även om vi och de har olika åsikter bevisade de i alla fall, i motsats till Rättvisepartiet Socialisterna och deras anhang, att Ung Vänster har förstått demokratins spelregler i det här fallet.
Polisen omhändertog ett flertal individer i de mest märkliga frisyrer och klädseldräkter. Man kunde tro att det var maskerad. Vanliga Luleåbor som passerade skakade på huvudet åt detta cirkussällskap.

Erik Almqvist uppmande även här Ung Vänster att ta chansen och bevisa sina påståenden i de flygblad som de delade ut. Tystnad rådde även här. Jag och några andra tog ett antal av Ung Vänsters flygblad och lade dem i den plasthink de bar runt, på vilken det stod skrivet "Släng rasistisk propaganda här" De såg då frågande ut, så vi förklarade att deras flygblad är rasistiska emot oss.
Kom fram till Boden på eftermiddagen, där vi besökte bland annat Försvarsmuseet.

Träffade trevliga och engagerade Sd-medlemmar på restaurangen senare på kvällen. Kontakter knöts och givande samtal utspelade sig under kvällen.

På torsdag förmiddag inleddes mötet i Boden.Flera morgonpigga bodensare hade samlats på torget för att ta del av Sd:s budskap. Flera ville bli medlemmar.

Yngve hälsade åhörarna välkomna och lämnade sedan över mikrofonen till Björn och Erik. Därefter talade Kent om EU bland annat. Sedan talade jag och Björn om försvarsfrågor vilket vi fick många applåder för.

Besåg sedan Bodens fästning, där vi även skrev in oss i gästboken.

1 koment:

Anonim tha...

Tack Göran för den intressanta och nyanserade skildringen. Jag tror vi är många, både sympatisörer och aktiva, som bådet oroats, glatts, vredgats och belevats av rapporterna från Sd's Norrlandsturné... för det har ju varit med blandade känslor man läst om allt som hände under den.

Sdkuriren har rapporterat och så har man läst vanliga media... det är den info man har att tillgå, men det känns som om man vill veta mycket mer. Polisen i Luleå agerade tydligen mer kraftfullt än polisen i Umeå (som ju Björn Söder JO-anmälde), men även Luleåpolisen skulle enligt min bedömning kunna gjort mer. Mötet fick ju även där avbrytas flera gånger (enligt uppgift) vilket är oacceptabelt.

Nåväl, Sd-möten är ju en lite ny företeelse för polisen där uppe, och de har säkert lärt något inför framtiden. Vi ska inte tappa förtroendet för polisen, utan se det hela som en process som hela tiden går i vår riktning och till gagn för demokrati och yttrandefrihet.

Vi får väl också tacka vänsterslöddret för att de hjälpte oss med den mediala uppmärksamheten, och för att de på många håll åter drog igång den viktiga debatten om demokrati och allas lika rätt till yttrandefrihet.

Avslutningsvis: Starkt jobbat, alla ni som deltog under turnén. Vi är alla stolta över er insats.