e mërkurë, 31 tetor 2007

Karlstads muslimer utan moské.

Den muslimska kulturförbundet i Karlstad har blivit utan lokal. De hade fram till efter årsskiftet fått disponera en lokal i en matvarubutik för orientaliska varor. När ägaren behövde lokalen för sin affärsrörelse stod de utan lokal efter årsskiftet. De var utan lokal i 8 månader tills de fick hyra en lokal tillfälligt inför ramadan. Men fick inte ha den längre än till utgången av oktober.

Nu ska kommunen försöka dra i trådar säger Roger Granath chef för IFA vilket står för Integration –Försörjning- Arbete. Visserligen har inte kommunen någon skyldighet att ordna någon lokal men väljer ändå att ordna saken. Än så länge har det inte löst sig.

Att man lägger ned sig så pass mycket från kommunens sida fast det finns många andra föreningar som står utan lokal är föga förvånande.

Nuk ka komente: