e enjte, 18 tetor 2007

9 av 11 biskopar i Norge nobbar könsneutral äktenskapslag

Norska biskopar kommer att sluta med kyrkovigslar om lagen om könsneutrala äktenskap innebär att man påläggs att viga homosexuella. I bäde Sverige och Norge går lagstiftningen emot Guds ord om att äktenskapet ska vara förbehållet man och kvinna.
Norge verkar ha avsevärt tuffare biskopar än Sverige där många biskopar går emot Guds ord. De homosexuella har ju partnerskap och flera andra möjligheter så varför tvinga kyrkan till avsteg från Guds ord. Det är enbart för att provocera kristna dessa krav framställs. Vad blir nästa steg?

1 koment:

Anonim tha...

Stöd : Bevara äktenskapet.

Ni i Karlstad har ju en modig biskop som vågar stå upp för äktenskapet mellan man och kvinna.
Heder åt Esbjörn Hagberg.