e premte, 1 qershor 2007

Förbud att hyra buss?


Brottsförebyggande centrum i Värmland uppmanar bussbolag i ett pressmeddelande att inte hyra ut bussar den 6 juni med anledning av att de säger sig veta att värmländska högerextremister befaras åka till Stockholm på nationaldagen och delta i något som kallas ”Folkets marsch” . Brottsförebyggande centrum förväntar sig bråk och oroligheter vid dessa demonstrationer .
Man uppmanar seriösa bussbolag att avstå från denna inkomst, och påpekar att de riskerar att få sina bussar skadade.

Även om man inte stöder Folkets marsch eller de grupperingar som deltar måste man ända ställa sig frågande till denna uppmaning till bussbolagen. Varför inbegriper man inte vänsterextremister i denna varningen också? För att bråk ska uppstå krävs väl minst två grupperingar.
Om SD skulle vilja hyra en buss denna dagen skulle man då neka SD eftersom Brottsförebyggande centrum felaktigt utmålar SD som högerextremt?
Borde inte även hockey eller fotbolls-resor utgöra en risk för bussbolagen?
Till och med pensionärsresor kan sluta i kaos.

Ska nästa steg bli att GDG eller SJ eller SAS ska neka de man tror kan vara på väg till något som kan framkalla oroligheter. Eller att man häktar folk i förebyggande syfte. Tror nog man blir tvungen att spärra in större delen av svenska folket.

Andemeningen kanske är god att stoppa bråk och oroligheter men det kan leda till odemokratiska metoder som vi inom SD alltför ofta fått erfara. Brottsförebyggande centrum ska arbeta för att förhindra brott men inte uppmana företag till diskriminering.
För även om man inte delar de åsikterna de grupperingar som deltar i marschen har, ska de ändå ha samma demokratiska rätt att demonstrera som alla andra.

Skillnad är om polisen anser sig ha skäl att stoppa bussen på grund av brott som begås eller planeras och att omhänderta de som är skyldiga.

3 komente:

Anonim tha...

Det mest lustiga i kråksången är att chefen för detta sk "Brottsförebyggande Centrum" är just POLIS (Greger Wahlgren). Denna politiskt korrekta tönt ser nazzzzister och rasister i varenda värmlandsbuske, men karlen har troligtvis inte alla årorna i vattnet.

Trevlig blogg förresten.

Kämpa På!

Anonim tha...

Härligt att läsa någon som försvarar vår frihet i vårt land. Denna form av myndighetssanktionerade uppmaningar är rent kriminella i sig. I ett större perspektiv tjänar denna form av ideologiska tillrättavisningar till att underkuva befolkningen och vänja folk vid tanken att politiskt riktade repressalier mot obekväma medborgare är normen och riktlinjen. Det handlar om att skrämma upp befolkningen.

Uppmaningen till bolagen är hot och förtal och det faktum att uppmaningen sker på uppdrag av en myndighet säger en del om myndigheten i sig. Händelsen är knappast unik utan liknande exempel på övergrepp sker kontinuerligt. Om det var frågan om en ”MC-klubb” som hotar ett vittne eller kräver en företagare på eftergifter skulle media skrika. Vari liggen skillnaden? Att det är frågan om en myndighet som enligt myten har till uppgift att tjäna som trygghet åt oss medborgare gör väl saken ännu värre då det inte är frågan om någon maffia eller kriminell liga som bedriver denna verksamhet utan en vanlig myndighet. Då är systemet ruttet.

Vad är det för samhällssystem som privilegierar politiskt rättroende med ekonomiska fördelar och socialt anseende medan man systematiskt slår ner mot alla som inte följer etablissemangets generalinje?

Företeelsen går att direkt härleda till Sovjetunionen och de åtgärder man vidtog för att brännmärka och frysa ut medborgare som visat sig kritiska till den sovjetiska modellen eller som man av andra skäl ville ge denna stämpel.

Tack för läsningen.

Göran olsson tha...

Tack för ditt inlägg.
Visst är det kusligt att detta får hända i Sverige i nutid. Görs inget har vi snart en förtryckarstat över oss.
Ser det därför extra viktigt att ju flera vi blir som sätter oss emot detta desto större chans för våra efterkommare att få leva i ett fritt land.