e mërkurë, 22 tetor 2008

Replik till debattartikel NWT 11/10

Emma Söderberg och Nina Larsson folkpartiet fortsätter smutskastningen av Sd i denna replik i NWT http://www.nwt.se/asikter/debatt/article67853.ece

Här är vårat svar som även är insänt till NWT:

Politikerna bär skulden inte enskilda invandrare.

Svar till Emma Söderberg Majanen och Nina Larsson (NWT 11/10)


Folkpartiet representanter kommer gång på gång med samma gamla ramsa som vanligt när det gäller Sverigedemokraterna.

Fabricerade anklagelser om att Sd skulle ha någon dold agenda . Rena rama konspirationsteorierna som man använder för att smutskasta ett folkvalt och demokratiskt parti. Detta är endast bortförklaringar från Folkpartiet som inte vill diskutera sakpolitiken utan drar sig undan ansvaret med utanförskapet och de sociala problem som deras oansvariga invandringspolitik skapat. Man väljer helt enkelt att skjuta budbäraren.

Sverigedemokraterna skuldbelägger inte den enskilde invandraren och har aldrig gjort det heller. Vi lägger hela skulden på de etablerade politikernas oförmåga och rädsla för att ta itu med problemen.

Folkpartiet förespråkar en obegränsad arbetskraftinvandring och svängdörrar vid Sveriges gränser. Det enda detta leder till är lönedumpning och ökad social utslagning. Det är kanske det Folkpartiet vill. Ett skapande av en underklass bestående av svenskar och invandrare .
Sverigedemokraterna anser att lösningen på en eventuell brist i framtiden på arbetskraft är att man ser till att det stora antalet personer som idag står helt utanför arbetsmarknaden kommer i arbete först och främst. Därmed säkras Sveriges arbetskraftsbehov under överskådlig tid.

I och med den situation vi nu befinner oss i med lågkonjunktur och en allt mer växande arbetslöshet vore det intressant att få veta vilken storlek på invandringen folkpartiet vill ha?

Kan folkpartiet se arbetarna i ögonen vid Volvo till exempel som nyss blev varslade från sina jobb och ändå vidhålla fördelarna med arbetskraftinvandring?

Sverigedemokraterna vill ha ett tryggt och rättvist samhälle för alla svenskar och givetvis de invandrare som kommit hit under flera decennier och blivit svenskar.

Sverigedemokraterna är emot att importera arbetslöshet.
Så istället för att smutskasta varandra eller att sprida konspirationsteorier borde vi alla samarbeta för att vi ska kunna behålla välfärden i Sverige och motverka utanförskapet hos de som idag står utanför samhället.

Sverigedemokraterna tror inte det låter sig göra så länge vi spär på problemen istället för att minska dem.

Yngve Johansson (Sd)

Göran Olsson (Sd)

2 komente:

Anonim tha...

Jag läste en artikel av dessa två. Det kan vara densamma som du har läst.

Jag mailade Nina Larsson och bad henne förklara för mig hur man "botar" arbetslöshet med arbetskraftsinvandring.
Jag tror hon funderar än.

Göran olsson tha...

Hej Britt. Deras replik var införd den 11 oktober i NWT,så det var kanske den du läst.

Visst vore det intressant att få höra hur de ska få ihop den ekvationen.

Hör gärna av dig i fall du får något svar.