e martë, 4 nëntor 2008

Hbt-kvotering hos räddningstjänsten


Aftonbladet skriver idag om kvotering för hbt-personer hos räddningtjänsten.
Det är väl totalt ointressant vilken sexuell läggning den sökande har. Fysik och utbildning borde väl vara avgörande för en eventuell anställning som brandman och inte om sökande är hetro eller homo.

Nästa steg blir kanske att det är en fördel att vara pyroman. Pyromani är oftast sexuellt relaterat enligt många forskare så nu kanske även pyromaner kräver att kvoteras in.

Detta med kvotering har gått alldeles för långt. Sexuell läggning har väl inget med kompetens att göra.

1 koment:

Anonim tha...

Nu har det även kommit förslag på att man ska sänka kraven på det fysiska testet för brandmän. Detta för att det ska bli lättare för kvinnor att få anställning.

Ja,ja. Huvudsaken är väl att man blir anställd. Inte att man orkar bära ut människor ur en brinnande byggnad iförd rökdykarutrustning.