e premte, 28 mars 2008

Surt sa räven......


Idag rapporterade NWTs Kristinehamnsutgåva om partiernas medlemsantal.
Eftersom saken var den att nästan alla partier utom SD förlorat medlemmar måste ju journalisten enligt god pk-sed förminska detta på något sätt. Så här valde man att skriva:

Sd framåt
Det parti som procentuellt sett ökat allra mest sedan valet är Sverigedemokraterna (sd). De har enligt partiets egen statistik över antalet medlemmar ökat med nästan 50 procent i Kristinehamn under perioden. Men sd är ändå med sina 25 medlemmar helt klart Kristinehamns näst minsta parti sett till medlemsantalet.


Undrar vad nästa skrivelse kommer att lyda innan valet 2010. SD är ändå helt klart näst näst säst näst minst i Kristinehamn sett till medlemsantalet. Men röstmässigt är de ändå bara näst näst näst näst näst näst minst!

Märk också att SD är det enda partiet som man skriver :enligt partiets egen statistik.

Tidningen försöker få det till att det är suspekt eftersom uppgifterna om medlemmsantalet kommer från partiet själv. Men då kan vi på bloggen upplysa journalisten att alla partier har hemliga medlemmslistor. Visste inte reportern detta då är det dags att läsa på.

Men inom SD är det inga sura miner eftersom denna blaska hjälper oss att få medlemmar och röster, SURT SA RÄVEN IGEN.

2 komente:

Anonim tha...

Varför har du texten om Nationalism på din blogg?

Göran olsson tha...

Bara för att jag har den texten upplagd betyder det inte att jag ställer mig bakom några andra åsikter än Sverigedemokraternas som jag representerar.

Jag tror på att varje nation är unik och att genom att få känna stolthet över sitt eget land har man lättare att känna empati för de länder som har det svårare. Nationalismen är för mig att vara stolt över sitt land

Vad sen nån ryktesspridare försöker påskina är upp till dem.
Rasism och nazism är för mig inte nationalism.

Observera också att detta är min personliga blogg. Men jag anser att mina åsikter står väl i paritet med Sverigedemokraternas politik.

En extra poång är också att vissa nappar på allt men en får tacke för uppmärksamheten.