e mërkurë, 19 mars 2008

Livsfarlig ledning


Turerna kring Handels bojkott av hotell Fröding ter sig allt märkligare.
Vice ordförande i Karlstadsavdelningen för Handels Therese Göhte meddelar först att de avbokar sitt årsmöte på grund av att Sverigedemokraterna också ska hålla sitt årsmöte där.
Sedan ändrar hon sig och säger att det var av pratiska skäl de lägger sitt årsmöte på en annan plats. Orsaken är nu att det hotellet ligger nästan dörr i dörr med Handels egna lokaler. Hon säger sig inte vara säker på att årsmötet skulle kollidera med Sverigedemokraternas. När hon fick veta att så inte var fallet ändrar hon sig igen och påstår nu att de måste göra en markering mot Sverigedemokraternas politik.
Therese Göthes logik är minst sagt besynnerlig.

Ett starkt tips är att Handels får en ny vice ordförande efter sitt årsmöte.
Att de håller sitt möte dörr i dörr med sina egna lokaler är nog säkrats om det är Therese Göhte som står för planeringen.

Kommunal däremot säger sig inte ändra på sin bokning och har inte haft några tankar på att flytta sitt möte.

Nuk ka komente: