e enjte, 24 maj 2007

Mitt svar till Martin Tunström (s)

Eftersom Värmlands Folkblad inte verkar vilja ta in mitt svar till insändaren (länkas nedan) så lägger jag upp det här

http://www.vf.se/?url=http%3A%2F%2Fwww.vf.se%2Fvf%2Fdocs%2Fvisa.asp%3FnyhetsID%3D851a16ef40b71893fa2a30458e14e474


Svar till Martin Tunström.

Martin Tunström (s) påstår att jag har fel när jag skriver att SD är ingen blåkopia av (m).
Att Tunström så snabbt och hårt går ut med att SD minsann är ett högerparti får det att ringa en liten varningsklocka. Tunström och andra socialdemokrater verkar hysteriskt rädda för att folk skulle inse att SD tagit fasta på mycket som socialdemokratin en gång i tiden stod för men som de sedan lämnat och numera gått över till ett mera elitiskt tänkande.
De värderingar som socialdemokratin hade när det gällde folkhemmet och Sverige som ett homogent land har SD tagit upp efter att socialdemokratin ratat dessa ideal . Men som jag påpekade i mitt förra inlägg SD är inget renodlat vänsterparti eller högerparti heller, detta verkar Tunström ha svårt att inse.
Hur Tunström läser vårat partiprogram är hans rättighet och även får han tolka det som han vill, men det är helt ointressant eftersom SD inte har någon annan att stå till svars för än våra medlemmar och väljare. Tunström läser handlingsprogrammet som en viss potentat läser bibeln.
Tunströms indelning av partier på vänster eller högerskalan färgas av hans politiska åsikter så någon rättvis bedömning är inte att räkna med från hans sida.
Ser vi sedan på andra sidans bedömning av SD så finner vi att bland andra Dagens Nyheters politiska chefredaktör anser Sverigedemokraterna vara främst välfärdsnationalister och har mer gemensamt med partier till vänster än liberaler!
Så nu har vi alltså å ena sidan ett vänsterblock som anser att SD är ett högerparti å andra sidan har vi ett högerblock som anser att SD är ett vänsterparti. Då borde väl åtminstone vanliga personer som inte har de skygglappar vissa politiker besitter, inse att Sverigedemokraterna är ett 100 % demokratiskt parti som befinner sig i centrum av den politiska skalan. SD har i sitt program hämtat idéer både från vänster och högersidan.
Varifrån Tunström fått det ifrån att vi är antidemokratiska och främlingsfientliga tål att tänka på. Den mest sannsynliga orsaken till att han kommer med ett sådant påstående är i likhet med alla andra” politiska korrekta” det att de fått för sig att det är antidemokratiskt att vilja verka för en restriktivare invandringspolitik. Detta är en fullständig politisk kortslutning, och den har ingen grund i verkligheten. Det är upp till varje suverän stat att bestämma vilka personer skall få uppehålla sig i landet och om en stat ger uppehållstillstånd till 0,100 eller 10 000 invandrare har överhuvudtaget inget med demokrati eller rasism att göra.
Om sedan vi ser på några av SDs hjärtefrågor kan vi ju lätt se att våran politik inte kan avfärdas med varken vänster eller höger.
Starkt försvar, valfrihet för föräldrar, sänka skatten för de svaga., ge pensionärerna en skälig tillvaro, göra samhället tryggare, en bra vård oavsett var du bor i landet, tandvårdsrefomer, alternativa bränslen för att skona miljön. Bedriva en bättre assimilering i samhället för att motverka utanförskap, kvinnofrid, en stark djurskyddslag, mera resurser till skolan, äldreombudsmän i varje kommun. Skolmorfar, nej till EU, motverka mobbing mm.
När det gäller Tunströms konstaterande att SD röstat med borgarna i 44 fall av 75 så är det så jämnt att det är direkt missvisande att använda det som måttstock. När det gäller plusjobben vänder sig SD emot att de har inte några a-kassa grundande eller andra rättigheter som en vanlig anställd vid kommunen har. Då plusjobbarna gör samma och till och mera jobb än en vanligt kommunanställd anser vi att det är orättfärdigt och kränkande att behandla folk som andra klassens människor. Det är sossarna som skapat dessa plusjobb. Vi motsätter oss givetvis inte att långtidsarbetslösa får chansen att komma in på arbetsmarknaden men ge dem ett riktigt jobb istället för dessa mer eller mindre ”slavjobb”.

Göran Olsson (sd)

Nuk ka komente: