e hënë, 27 korrik 2009

VFs ledare tvetydig angående politiskt våld.

För några veckor sedan hade NWT en mycket läsvärd ledare som tog upp det vänsterextrema våldet. http://www.nwt.se/asikter/ledare/article553670.ece

Nu var det VFs tur men när man läser Monica Sundbergs slingriga ledare ser man skillnaden mellan NWTs och VFs ledares syn på demokrati och våld. Monica Sundberg har svårt att kunna erkänna att inget våld är acceptabelt vare sig det kommer från vänster eller höger.
VFs ledare försöker hela tiden att bagatellisera vänsterns våldsmetoder och istället vill Sundberg framhålla att högerextremistiskt våld är värre. Detta har alltid varit en käpphäst för vänstersidan då de tydligen har svårt att rensa i sina egna led.
Istället för att hitta på undanflykter borde alla journalister samstämmigt fördöma allt våld och hot som oacceptabelt.
Men VFs ledare verkar ha en viss vana i att hetsa emot SD. Amir Sajadi VF uppmanade så sent som förra året att sverigedemokrater skulle motas från gator och torg.

Här är länken till Monica Sundbergs ledare:
http://www.vf.se/Asikter/Varmland/Romantisera-aldrig-vald-090721.aspx

Mitt svar publicerades idag i VF:

Svar till Romantisera aldrig våld 22 juli

VF:s ledarskribent Monica Sundberg gör ett halvhjärtat försök att ställa sig bakom Brås och Säpos rapport om det politiska våldet där man speciellt pekar på faran från de vänsterextrema grupperingarna

Men det anmärkningsvärda med ledaren är ändå att man hela tiden försöker hitta ursäkter för vänsterns våldsanvändning.
Riktigt patetiskt blir det när Sundberg blandar bort korten och menar att man inte skiljer på våldsbrott och affischering. Jag är helt övertygad att Säpo och polis är fullkomligt på det klara med skillnaden mellan att misshandla folk med att sätta upp affischer vilket i sig kan vara ett allvarligt brott om man sprider hets eller uppmaningar till våld men ändock en avsevärd skillnad.
I mina ögon finns det inga skäl att problematisera och nyansera debatten utan det är endast ett fördömande som är rimligt i detta fall. Däremot anser jag att man kan diskutera de bakomliggande orsakerna till våldet men aldrig ursäkta det.
Ledaren använder Kalle Larsson på Aftonbladet kultur som referens vilket borde vara en märklig referens i de flesta ögon då han knappast kan kallas opartisk.
Minnet hos Monica Sundberg verkar även det kortsiktigt när hon tydligen glömmer bort vad hennes kollega Amir Sajadi skrev den 11 juli 2008:
Citat: Att som Mona Sahlin ta ett tydligt ställningstagande mot Sverigedemokraterna är bra, men definitivt inte tillräckligt Deras falska bild måste tvättas bort och de bör motas bort från gator och torg. Slut citat.
Anser du Monika Sundberg att det är demokratiskt och lagligt att uppmana läsare att jaga bort människor som är folkvalda från våra gator och torg?
Det borde vara emot all pressetik och kanske även Svea rikes lag?
Vore det inte bättre att i stället för att försöka hitta undanflykter för vänsterextremisternas våldsanvändning fördöma allt politiskt våld och hot vare sig det kommer från höger eller vänster eller vart det nu kommer ifrån?

GÖRAN OLSSON, SVERIGEDEMOKRAT I VÄRMLAND

1 koment:

Britt tha...

Detta var, som man säger, skitbra Göran.