e hënë, 22 shtator 2008

Svar till debattartikel i NWT

Debattartikel införd i NWT den 17 september

http://www.nwt.se/ArticlePages/200809/16/20080916162006_733/20080916162006_733.dbp.asp
Skriven av Emma Söderberg Majanen Liberala ungdomsförbundet . Hon menar att beviset på främlingsfientligheten hos Sd ligger i att Sd vill ha en restriktiv invandringspolitik. Tyvärr har hon trasslat ihop begreppen ganska ordentligt och sätter kroksben för sig själv med sin vilda hypotes.
Yngve Johansson från partistyrelsen och 1 vice ordförande Sd Värmland och jag skrev ett genmäle som är inskickad till NWT.


Emma Söderberg Majanen Liberala Ungdomsförbundet framför i en debattartikel i NWT 2008-09-17 en del virriga teser om att Sverigedemokraterna är främlingsfientliga eftersom Sd vill ha en reglerad invandringspolitik. Den mest sannsynliga orsaken till att hon kommer med ett sådant påstående är i likhet med alla andra” politiska korrekta” att de fått för sig att det är främlingsfientligt att vilja verka för en restriktivare invandringspolitik. Detta är en fullständig politisk kortslutning, och den har ingen som helst grund i verkligheten. Det är upp till varje suverän stat att bestämma vilka personer som ska få uppehålla sig i landet, och om en stat ger uppehållstillstånd till 0,100 eller 10 000 invandrare har överhuvudtaget inget med främlingsfientlighet att göra.

Om vi ser på några av Sverigedemokraternas hjärtefrågor kan vi ju lätt se att vår politik inte kan avfärdas som främlingsfientlig: Starkt försvar, valfrihet för föräldrar, sänka skatten för de svaga., ge pensionärerna en skälig tillvaro, göra samhället tryggare, en bra vård oavsett var du bor i landet, tandvårdsrefomer, alternativa bränslen för att skona miljön. Bedriva en bättre assimilering i samhället för att motverka utanförskap, kvinnofrid, en stark djurskyddslag, mera resurser till skolan, äldreombudsmän i varje kommun. Skolmorfar, nej till EU, motverka mobbing, lika rättigheter och skyldigheter för såväl svenskar som nyanlända mm.
Emma Söderberg Majanen vecklar in sig i en abstrakt tankebana när hon menar att Jimmie Åkesson gått vältalighetskurser och lanserar sitt parti som demokratiskt och vill måna om Sverige och dess invånare och tar det som bevis för främlingsfientlighet. Så enligt henne kan inte ett parti stå för en trygg folkhemstanke och en demokratisk värdegrund utan att bli sorterat som främlingsfientligt. Då ser inte vi något parti i Sverige som kan passera hennes nålsöga. Och därmed slår Emma Söderberg Majanen fast att hennes eget parti också är främlingsfientligt och sluter därmed sin egen ologiska cirkel.


Yngve Johansson 1 vice Ordförande Sd Värmland
Göran Olsson 2 vice Ordförande Sd Värmland

2 komente:

Anonim tha...

Å fan, ni med!?

Då skrev jag min replik i onödan då... Ingen verkade ha svarat, så jag fick ta saken i egna händer, tyckte jag. Men självklart måste de ta den undertecknad av ordförandena.... Fattas bara. Bra jobbat.

Vad har du förresten för e-post, Göran? Kan du skicka den till min? safflemannen@yahoo.se

hälsningar,
MG

PS
Så här lät för övrigt min debattartikel:

Normala hyggliga beteendenormer kan utan vidare kastas överbord när vissa
partier ska bemötas - eller snarare bekämpas. Utan nämnvärda hämningar
stämplar således LUF.s Emma Söderberg Majanen 3 000 Sverigedemokratiska
partimedlemmar och de närmare 300 000 svenskar som enligt de senaste
opinionsmätningarna säger sig komma att rösta på Sd i nästa val, som "inskränkta
och främlingsfientliga" (NWT: 2008-09-17). Ibland är politik enkelt!

Trots att Sveriges främsta auktoritet på nationalistiska rörelser, Heléne
Lööw, vid ett offentligt seminarium nyligen vid Karlstads universitet
förklarade Sd demokratiskt, och trots att Sd naturligtvis erkänner alla
vedertagna normer som konstituerar de demokratiska västerländska staterna,
t.ex. medborgarnas likaberättigande inför staten, spys det från
etablissemanget sida ut en ständig retorisk galla över partiet. Bemötandet
är inte sällan lögnaktigt, och alltid respektlöst. Det blir därför nästan
komiskt när Söderberg Majanen i sin artikel påstår att den ständigt pågående
hetskampanjen mot Sd nu har ersatts av ett, som denne menar, olämpligt
sakligt bemötande av etablissemanget, och att Söderberg Majanen alltså
därför känner sig nödtvungen att påminna om den, som denne hävdar, allt för
sällan nämnda "inskränkta och främlingsfientliga" ideologiska basen i Sd. De
andra partierna gör nu med andra ord misstaget att "förirrar sig i
sakpolitiska diskussioner" med Sd. (Jo, så skriver faktiskt "liberalen"
Söderberg Majanen.) Därmed konstrueras en grundlös motivering för att få
veva det gamla förtalspositivet ett varv till om Sd.

För att i sak slå fast vilket onödigt parti Sd är, påstår Söderberg Majanen
att Sverige tar emot ett obetydligt antal invandrare. Är det riktigt? Antal
beviljade uppehållstillstånd de senaste tjugo åren, 1988-2007, är enligt
migrationsverkets statistik 950 000, varav 435 000 är olika former av
anhöriginvandring. Är det ett relativt fåtal? Envar får bedöma rimligheten i
det ordvalet och i den kalkylen, men som Sverigedemokrater finner vi
uttalandet oseriöst. Målet att få in ett stort antal individer över gränsen
har prioriterats framför elementär klokhet och eftertanke. Effekterna för
landet har på många sätt blivit dramatiska. Sverigedemokraterna har varit
det enda parti som har höjt rösten mot den urspårade invandringspolitiken
och dess konsekvenser, och det är grunden till partiets växande popularitet.

Sverigedemokraterna är för en asylpolitik, men kräver en kraftigt modifierad
sådan; Sd är för en biståndspolitik, men med en seriösare inriktning än
dagens förda. Kan ett "främlingsfientligt och inskränkt" parti
överhuvudtaget vara förespråkare för dylika institutioner? Naturligtvis
inte.

I takt med att Sd växer och mognar som organisation, växer kraven på Sd att
leverera en allsidig politisk agenda. Detta arbete har pågått en längre tid,
och idag finns utvecklade handlingsprogram inom en mängd politikområden -
alltifrån om Europapolitik och kriminalpolitik till arbetsmarknadspolitik
och familjepolitik. Sverigedemokraterna i Värmland rekommenderar därför
politiskt intresserade värmlänningar att inte nöja sig med Söderberg
Majanens förenklade tolkningar av, och lösryckta fraser ur, ett av
policydokumenten, utan skaffa er istället fördjupad kunskap genom att läsa
originaldokumenten om partiets åsikter och om vår politik. Allt finns
tillgängligt på partiets hemsida på internet.

Greger Rutgerson tha...

Utmärkta och sakliga inlägg båda två!