e mërkurë, 2 prill 2008

Den goda nationalismen

Har tänkt att belysa nationalismen ur olika aspekter och tolkningar. Mitt första exempel var ju från en synvinkel som Svenska Nihilistsällskapet ser det.
Min ursprungliga plan var att lägga upp olika tolkningar av nationalismen och därmed kunna visa på att den är felaktigt smutskastad och ses idag bland pkiter som rasistisk och ful. Sticker inte under stolen med att vissa tolkat den som att den skulle passa deras egna syften men anser ändå rent personligt att nationalismen är i botten en god idelogi för alla länder och folk oavsett religion eller etenicitet.

Men i och med vissa ryktesspridare misstolkade detta så fick texten stå ett tag innan jag gick vidare med presentationen av nationalismen sedd ur olika synvinklar.

Vad vill jag då komma fram till med detta? Jo att om man ser på de allra flesta delarna av nationalismen så finner jag i alla fall mera goda delar än onda därmed inte sagt att jag ställer upp på allt, Socialdemokratin finner jag också många bra delar i men även många dåliga bitar. Således med moderat och centerpolitik för att nämna några exempel. Om man ser på den senaste texten så anser jag att just medborgarnationalism har de bra bitarna med medborgardemokrati och en folkvilja som styr politiken. I den förra texten ser vi också många bra saker tex. avståndstagandet från rasism och motståndet mot mångkulturen.

Fortsättning följer.

Nuk ka komente: