e martë, 15 janar 2008

Nordiska klimatet gör invandrare sjuka

Enligt en undersökning presenterad i tidskriften Journal of Neurology drabbas invandrare speciellt från Afrika och Mellanöstern av sjukdomar som t.ex. MS som är sällsynta i deras hemländer men i Norden ökar dessa sjukdomar bland invandrarna. Man kan inte med säkerhet säga exakt vad det beror på men en trolig orsak är minskat solljus och kosthållningen.
Visar sig detta stämma finns ytterligare ett argument mot utomnordisk invandring.

1 koment:

Anonim tha...

Tyvärr, kan jag inte annat än att hålla med.

Frågan är bara om Måna håller med ?