e enjte, 5 mars 2009

Hjälp till att bevara det svenska kulturlandskapet


Till skillnad från större delen av övriga Europa innehåller de traditionella svenska betesmarkerna varierande växtlighet i form av buskar och träd. De svenska ekarna, hasselsnåren, björkdungarna och enebuskarna har länge retat byråkraterna inom den Europeiska Unionen, som anser att alla europeiska betesmarker måste se exakt likadana ut. Inför hot om dryga böter har den svenska regeringen kapitulerat inför EU:s krav och ändrat reglerna för det så kallade gårdsstödet. Sveriges bönder tvingas nu välja mellan att gå miste om sina bidrag eller att skövla de hagmarker som de vårdat i generationer. Därmed hotas ett unikt och artrikt svenskt kulturlandskap med rötter ned i bronsåldern.

Sverigedemokraterna tänker dock inte stilltigande se på när detta händer och därför gör man nu gemensam sak med Lantbrukarnas Riksförbund och andra organisationer genom att starta en kampanj för att rädda den svenska sommarhagen. Under de kommande veckorna kommer partiets medlemmar att ge sig ut på gator och torg för att dela ut flygblad och samla in namn. En kampanjhemsida kommer att lanseras inom kort, protestlistor har lagts upp på internet och en Facebookgrupp med beteckningen "Rädda den svenska sommarhagen!" har skapats.

Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet, kommenterar:

- Den här frågan är på många sätt symbolisk för hela det svenska EU-medlemskapet. Svenskarna betalar tiotals miljarder kronor till EU varje år. Pengar som istället kunde använts till att förbättra den svenska välfärden. För att sedan kunna få tillbaka knappt hälften av våra egna pengar, tvingar byråkraterna i Bryssel oss till likriktning och utplåning av vår nationella särart.

- Vi har fått nog av EU:s detaljstyrning, förmynderi och demokratiförakt och vi har fått nog av den svenska regeringens undfallenhet och bristande kurage. Vi tänker inte frivilligt ge upp vårt unika svenska kulturlandskap och om inte regeringen omedelbart står upp mot Bryssel och ändrar dessa vansinniga regler, så lovar vi att göra denna fråga till en av våra huvudfrågor, både i den kommande EU-valrörelsen och inför nästa års riksdagsval, säger Sven-Olof Sällström.


Gå in och skriv på protestlistan på länken :http://www.sverigedemokraterna.net/beteshagen2009/bevara.php

2 komente:

Anonim tha...

När ska svenska folket få upp ögonen för EUs Sverigefientlighet.

Nu är måttet rågat!!!

Anonim tha...

Totalt sinnessjukt.

Det knakar i unionen just nu. Den är i den politiska styrmekanismen helt klart inte riktigt gjord för lågkonjunkturer (samarbetsviljan i högsta politiska ledningen har ju helt kapsejsat), men tack vare att EU i strukturen närmast är bortkopplad från ekonomierna i medlemsländerna, så lär den tyvärr överleva...

Sommarhagarna???? Tänk att den dag skulle komma att man tvingats lära sig hata denna apparat. Tidigare har man (bara) skrattat och föraktat den.

Mikael Gustafsson